“Yazılım ve bilgisayar bizim işimiz! SDD size özel çözümler sunar.”

“Size özel çözümler üretiyoruz. Bizimle başka yazılıma ihtiyacınız yok!”

“15 yıllık tecrübemiz ve teknik kadromuzla sektördeyiz!”

System Design & Development
telefon

Hastaneler için

Genel Tanımlar
Kullanıcıları hizmet grupları bazında yetkilendirme
Sarf malzeme
İlaç bilgilerini MEDULA’dan alma
İlaçları gruplandırarak, doktor işlemlerini hızlandırma
Epikriz yazımını hızlandırmak için şablonlar oluşturabilme
Ayaktan Tedavi İşlemleri
Hasta kartı/Başvuru/Evrak/Hizmet ekleme
Anamnez ve Ön tanı
Kesin tanı ve Yapılan teşhis/tedavi
Yatan Hasta İşlemleri
Yatış/Çıkış işlemleri
Hizmet ve Malzeme ekleme
Laboratuvar talebi oluşturma
İlaç order
Kan kullanımı
Servis notları
Progress ve Klinik seyir
Snaphots
Ameliyat listesi oluşturma
Ameliyat bilgilerinin detaylı takibi
İlaç order takibi
Sağlık kurulu raporları
MEDULA İşlemleri
Laboratuvar
Laboratuvar talepleri uyarı sistemi
Tahlil sonuçlarının girilmesi
Hasta kartına otomatik masraf eklenmesi
Kan Bankası
Kan kabulü
Kan bankası takibi
Vezne
Nakit için makbuz düzenleme
Kredi kartı ile ödeme
Makbuz iptali
Nakit makbuzları listesi
Kredi kartı makbuzları listesi
Fatura
Ücretli faturası düzenleme
Kuruma fatura düzenleme
Ödeme bilgisinin takibi
Fatura iptali
MEDULA İşlemleri
Hizmetlerin topluca kaydedilmesi
Faturaların kesilmesi/MEDULA’ya kaydedilmesi
Diabet Formu
İlaç kullanım raporları
İşlem Kontrolleri
Yatan hasta listesi
Ameliyat listesi
Doktor İşlemleri/ İşlem Adetleri
Kesilmiş Faturalar/Gelirler
Raporlar
Diş/İşlem bazında periyot takibi ve adet kontrolü
Endikasyon/Bitim röntgeni kontrolü
+12 yaş için Sedasyon/+18 yaş için Ortodonti kontrolü
Kanal tedavisi/ Angel sınıf yapılmış dişler için kontroller
Çekilmiş dişe girilebilecek işlemlerin kontrolü
Günlük dolgu adedi kontrolü

Copyright ©2014 SDD