“Yazılım ve bilgisayar bizim işimiz! SDD size özel çözümler sunar.”

“Size özel çözümler üretiyoruz. Bizimle başka yazılıma ihtiyacınız yok!”

“15 yıllık tecrübemiz ve teknik kadromuzla sektördeyiz!”

System Design & Development
telefon

Versiyon: 20.03.246
11.03.2024
Versiyon: 18.8.245
03.08.2022

Gelir

Yönetici Katkı Payı Dağıtımları penceresine Maaş Ek Ödeme (Mahsup) alanı eklendi

Versiyon: 17.10.244
11.10.2021

Tanımlar

- Firma kartına Aktif kutusu eklendi. Firma Seç penceresinde sadece aktif firmaların listelenmesi sağlandı

Versiyon: 17.04.243
13.04.2021

Tanımlar
- Firma Kartına Ödeme Günü ve Pasaport No eklendi
- Kullanıcı Tanımlama penceresine TC Kimlik No eklendi
- Sayman penceresine eposta eklendi

Cari
- Ödemeler (Sayıştay) raporu eklendi

Fatura
- KDV Tevkifatına 4/10 eklendi

Gelir
- Gelir vergisi oranlarına %40 eklendi, bordrolar değiştirildi
- Gelir-Raporlar-Proje Listesi (YÖK) 3 yeni kolon (Kamu/Özel, Katkı Tarihi, Katkı Gideri) eklendi

HBYS
- Evrak penceresine Gizlilik eklendi ve Mediko raporları değiştirildi.
- Klinik Uygulama penceresi yeniden tasarlandı
- Klinik Uygulama->Hastanın durumunu değiştir eklendi
- Klinik Uygulama Hareket penceresi İptal Et tuşu eklendi
- Gözlemler->Çekim Listesine Ekle tuşu eklendi
- Muayene penceresine ASİE Girişi eklendi
- Sağlık.Net 272_kan_transfüzyonu eklendi 
- HES Kodu sorgulama için HES Listesi eklendi
- hizmetKayit tetkikveRadyolojiBilgileri istemYapanDrBrans eklendi
- USS servislerinde try catch eklendi

Muhasebe
- DMİS Entegrasyonu eklendi
- BVAS Entegrasyonu eklendi
- KDV Tevkifatına 4/10 eklendi
- Fiş girişinin ek bilgilerine alindi_sira_no, teslim_eden_kisi ve tahsilat_aciklama alanları eklendi

Tedarik
- KDV Tevkifatına 4/10 eklendi 
- Katkı Payı Talepleri penceresinde mesai_disi_bit verisine bakarak dağıtım ve pay tutarları ayarlandı

Stok/Demirbaş
- Evrak, Bakim Onarım ve stok_hareket tablolarındaki belge_no 20 karaktere çıkartıldı 

Versiyon: 16.10.242
06.10.2020

HBYS
- Ameliyat ve Girişim Bilgilerinde Diş için Taraf Bilgisinin gönderilmesi eklendi
- reçetedeki hata düzeltildi
- USS Bağlantıları penceresi eklendi, GetHastaTemasDurumu sorgusu yapmadan önce kontrol ediliyor
- Raporlar->Randevu Listesine e-Nabızda Göster tuşu eklendi
- Klinik Uygulama Bitim Notları menüye eklendi
- hasta sağ tuş menüsüne e-Nabızda Göster tuşu eklendi, 
- reçete penceresine İmzalı için Reçetem servisi kullanıldı
- Gözlem penceresine Arşiv sekmesi eklendi 
- hasta_ref çift tıklayınca ve provizyon alınca GetHastaTemasDurumu servisi eklendi 
- Evrak kaydederken eklenen muayenede (diş) son girilin nöbetçi yerine o günün nöbetçisi kullanılacak
- Post aşaması seans tekrarında dis set edildi
- medula hizmet kayıt işleminde bayi_no gönderimi kaldırıldı  
- Klinik Uygulama penceresinde perio_indeks_kontrol hatası düzeltildi
- Sıra Bekleyen penceresinde SMS gönderiminde koltuk yanlış gönderiliyordu  
- Randevu Takvimi (Doktor) eklendi
- Klinik Uygulama penceresinde perio_indeks_kontrol hatası düzeltildi
- Sıra Bekleyenler penceresine '14 yaşından büyükleri aktar' tuşu eklendi 
- Randevu penceresinde TC girildiğinde hastanın aynı doktora son başvuru tarihi gösterildi (Gastro için)
- mediko için recete_tur olarak MANUEL eklendi, reçete çıktısı eklendi
- klinik uygulama penceresinde protez için aşama mazeret tuşu eklendi
- klinik uygulama penceresinde rontgen resmi çift tıklama hatası, öğrenci değiştirme hatası düzeltildi 

Fatura
- KDV istisna kodu eklendi
- Toplu Fatura Düzenle penceresinde KDV yüzde inital value 8 yerine 1 yapıldı
- e-fatura onay durumu alanı değiştirildi
- Müşteri Listesini Alma - Tüm müşteriler tuşu BCP ye çevrildi
- e-fatura customerupdates servisi için BCP yöntemi eklendi
- e-fatura için wf_kps_v2 içindeki adres içerisindeki il ve ilçe temizlendi
- e-fatura tamamlandı, kurs ve diğer pencerelerden fatura oluşturma değiştirildi

Gelir
- Boğaziçi için Proje türü olarak TTO eklendi
- Rektörlük Katkı Payı ve Rektörlük Masraf Payı raporlarına Birim kriteri eklendi
- performans uni-san işbirliğinde yönetici eklendi
- Gelir modülüne Detaylı Tahsilat Listesi eklendi (boğaziçi)
- Pay Dağıtım Bordrosu (Performans) penceresinde wf_pay13_egitim_analiz sadece Yönetici olduğunda da hesaplayacak şekilde değiştirildi

Muhasebe
- konukevi için d_gonderme_emri_3satir_r eklendi

Tedarik
- Kastamonu için HİKT eklendi

- PFA çıktılarında 22 nci madde (d) bendi fikslenmişti
- Konukevi için Gider tuşu özelleştirildi

Tanımlar
- Personeller (Tüm birimler) için yetkilendirme değiştirildi, Faaliyet Sonuçları Tablosu excele aktarma için özel kod yazıldı, 

Demirbaş
- Amortisman Giriş penceresinde parametre tutarından küçüklerin de gelmesi sağlandı 

Stok
- DMIS devir seçeneği eklendi, stok raporlarında Ambardan başka ambara (harcama birimi) transfer yüzünden stok_hareket.bolum_id yerine depo.bolum_id kullanıldı
- w_stok_sec_tv ekranında depodaki adetleri göstermesi için ç1 eklendi 

Versiyon: 16.1.241
30.12.2019

HBYS

- Pedodonti branşı için de Klinik Uygulama özellikleri eklendi. Bu özellik hazırlanırken bazı ekranlarda yeniden tasarlandı.

- Klinik Uygulama penceresinde, sadece son endikasyonda işlem yapabilme kontrolü eklendi; Borç kontrolü eklendi; Klinik Uygulama Bitim Notları eklendi. 

- Hijyen Takip Listesi eklendi. Klinik Uygulama Hasta Listesinde öğrenciye hijyen puanı girebilme sağlandı.

- Doktor Randevuları penceresi tekrar aktif olduğunda, otomatik yenilemek için parametre eklendi.

- Hareket penceresinde Hizmet Grup eklerken mesai dışı tutar

Fatura

e-PTT altyapısı kullanılarak elektronik fatura veya arşiv düzenleme ve gelen faturaların takip edilmesi eklendi. Gelen faturalar tek bir elden alınacak, bölümlere tasnif edilecek ve sonrasında bölümler kendi faturalarını takip edebilecek alt yapı oluşturuldu.

Tanımlar

Müşteri-Satıcılar penceresindeki Fatura Bilgileri sekmesine e-fatura gönderilecek E-Posta alanı eklendi.

Muhasebe

- Muhtasar Hesap Kontrolüne Açıklama alanı eklendi

Cari

Ödeme Planı Oluştur penceresinde bazı özellklier (MİFoluşturma, Yeni Plan Ekle ve Seçilenleri Plana Ekle) yetkiye bağlandı

Gelir

- Konsolide Ödenen Katkı Payları raporuna mesai dışı kriteri eklendi 

- Bordoların listelenmesi değiştiirldi; son düzenlenen en üstte gösterilecek

Tedarik

- Hizmet İşleri Kabul Tutanağına Diğer Kesintiler alanı eklendi, hakediş raporu değiştirildi, ÖEB oluştur değiştirildi

Kurs

- Kurs Tipleri tanımlama penceresinde değişiklikler yapıldı.

- Kursiyer Listesine eposta eklendi,

- Kurs Fatura Kesilecekler listesine F? eklendi.

Versiyon: 15.09.240
25.09.2019

Tanımlar
-Firma kartına firma_tip, tuzel_tip alanları eklendi
-Personelleri içeri aktarma eklendi

Kurs
-KPS için parametreler eklendi
-KPS kullanımında yurtdışı bölümü değiştirildi, 
-Kursiyer Listesine eposta eklendi, 
-Kurs Fatura Kesilecekler listesine F? eklendi

Gelir
-Katkı raporlarında gözetmenlere masraf payından dağıtılan rakamlar çıkartıldı

HBYS
-Mükerrer Tetkik kontrolü eklendi, 
-SağlıkNet gönderimine Patoloji eklendi,
-Cerrahi branşı için klinik uygulama süreçleri eklendi
-Öğrenci alanındaki açılır listeye sınıf alanı eklendi
-Hareket penceresine Patoloji tuşu eklendi
-Klinik Uygulama Takip Listesi (Öğretim Üyesi) eklendi

Fatura
-KDV tutarlarında küsurat ayarlanabilmesi sağlandı

Otel
-Ambara giriş öeb oluşturunca, sona 320B ve 103A eklendi

Versiyon: 15.2.239
27.02.2019

Tanımlar
-Kullanıcı tanımlama ekranında Ad ve Soyad için ayrı alanlar oluşturuldu
-Birim Yetkilileri penceresine MUAYENE KOMİSYON BAŞKANI YDK eklendi
Stok
-Stok transferlerinin detaylı takip edilebilmesi sağlandı (transfer_hareket_id alanı eklendi, sp_stok_transfer değiştirildi)
-Stok Ambardan Satış penceresine Fatura Oluştur tuşu eklendi
-Stok kartında reçete tanımlama penceresine Satış Fiyatı alanı eklendi
Tedarik
-Satınalma Duyurusu penceresinde, ihale süresinin ... günden az olmaması sağlandı
-Satınalma Duyurusu penceresinde, geçmişe tarihli ihale girilmesi engellendi
Fatura
-Fatura çıktısında iskontolar nasıl gösterilecek parametresi eklendi
-Fatura çıktısında KDV yüzdeleri nasıl gösterilecek parametresi eklendi
HBYS 
-Perio aşamasında doktor onayı eklendi
-Laboratuvar ve Kan Bankası menüleri aktif edildi
-eğitim dönemi eklendi
-Klinik Uygulama Puanları yayınlandı
-Klinik Uygulama Hareket Listesi yayınlandı
-e-imza değiştirildi
-klinik uygulama penceresine öğrenci değiştirme eklendi
-Bulaşıcı Hastalık Bildirimi eklendi
-ktsHbysKodu eklendi
-muayene hareketi eklerken ücreti yanlış hesaplıyordu
-randevu ekranlarında Havuz için hatalar vardı 
-radyoloji muayene ekranı devreye alındı ve yeni randevu saatleri başlatıldı
-hareket penceresine Anestezist eklendi
-bölüm baraj tutarı yerine 3 ayrı alan (Arş. Gör. 1, Arş. Gör. 2, Öğr. Üye) eklendi

Versiyon: 14.5.237
28.05.2018
Versiyon: 14.4.236
27.04.2018

Sıra Bekleyenler penceresinde çalışma sitematiği değiştirildi

Versiyon: 14.1.235
17.01.2018

Tedarik

Raporlar-Form BA eklendi: ay sonlarında  kullanılacak bu rapor, firma bazında mal/hizmet alımlarına ait fatura toplamları 5000 ve üzeri olan firmaları harcama birimi bazında listeliyor. Listede adedi 1 den fazla olan firmaları incelemek için çift tıklarsanız, fatura bazında liste alabilirsiniz.

Piyasa Fiyat Araştrması penceresine Excelden Yükle tuşu eklendi; fazla sayıda ürünün yer aldığı bir satınalmayı sisteme kolayca aktarabilirsiniz. Bunun için c:\sdd\Teklif Şablon.xlsx dosyasında istenilen formatta veriyi hazırlamalısınız. Aynı zamanda 4 adete kadar firmanın teklifini de yükleyebilirsiniz.

Hizmet İşleri Kabul Tutanağındaki Fiş No alanına müdahale, sadece Admin tarafından yapılabilecek şekilde değiştirildi.

Stok

Ambara Giriş penceresindeki Fiş No alanına müdahale, sadece Admin tarafından yapılabilecek şekilde değiştirildi.

Gelir

Proje Başvuruları eklendi. Kurumunuzun web sayfasına ekleyebileceğiniz linkle, firmaların proje başvurularını internet üzerinden alabilirsiniz. Alınan bu başvurular, bölüm yetkilisi/proje sorumlusu/birim yetkilisi onaylarından geçtikten sonra Proje olarak takip edilebilmekte, Fatura ve Pay Dağıtımları sistemli bir şekilde yapılabilmektedir.

Pay Dağıtımı penceresine Kişileri Ekle tuşu eklendi; ilgili bordronun bağlı olduğu projede a) Proje Ekibi girilmişse, sistem ilgili kişileri alt bölüme otomatik ekliyor ve dağtılacak tutarı ekip içerindeki yüzdeleri oranında hesaplyor b) Proje bir Kurstan oluştrulmuşsa, sistem ilgili Eğitmenleri alt bölüme otomatik ekliyor ve dağıtılacak tutarı kurs saatlerine göre hesaplıyor c) Proje sorumlusu ve dağıtılacak tutar alt bölüme otomatik ekleniyor.

Proje Türleri ve Pay Oranları penceresi eklendi; Tanımlamalar->Pay Oranları şeklinde olan eski pencere değiştirilerek Proje türleri bazında pay oranlarının belirlenebilmesi sağlandı.

Web Kullanıcıları penceresi değiştirildi; Admin kullanıcı haricindeki kullanıcılar, sadece kendi harcama birimlerine ait kayıtları görebilecek şekilde kısıtlama getirildi.

Kurs

Kurumsal Eğitimlerin takip edilmesi değiştirildi. 

Kurs penceresine Proje Oluştur tuşu eklendi; ilgili kursun Gelir modlüne kolayca aktırlması sağlanarak, ayrılacak payların takip edilmesi ve Pay Dağıtımlarının yapılabilmesi sağlandı. 

Kurs penceresinin altındaki Firma Fatura Bilgileri sekmesi yeniden düzenlendi.

Fatura Oluştur tuşu eklendi; ilgili firmaya kolayca fatura düzenlenmesi sağlandı.

Tahsilat Oluştur tuşu eklendi; kesilen faturanın tahsilatı yapıldığında, ilgili proje içerisne otomatik eklenmesi sağlandı.

HBYS

Sıra sistemi yeniden tasarlandı; bekleyen hastalara gün bazında randevu veriliyor ve SMS ile bilgilendiriliyor, gönderilen SMSlerin ulaşığ ulaşmadığı kontrol ediliyor, gelen hastalar için ilgili doktor veya öğrenci sisteme kaydediliyor. 

Öğrenci Hastaları raporu eklendi; sırada bekleyen hastaları takip edebilme sağlandı.

Gözlemler penceresindeki Endikasyon bölümüne, hastanın hangi bölümlerde muayene olması gerektiğini takip edebilmek için bir yapı oluşturuldu. Her bir bölüm, hastanın hangi listeye (3/4/5/Uzman) yazılması gerektiğini belirleyecek ve sonunda en yetkili listeye otomatik eklenecektir.

Borçlu hastaların klinikler bazında takip edilebilmesi için rapor eklendi.

Gelirlerin klinikler bazında takip edilebilmesi için rapor eklendi.

Tanımlar

Birim Yöneticileri penceresi eklendi; her bir harcama birimi personelinin kendi yöneticisini  ve birime ait epostanın sistemde tanıtabilmesi sağlandı.Proje başvurusu veya onay aşamalarında bu eposta kullanılacaktır.

Versiyon: 13.11.234
08.01.2018

- Rezervasyon girerken tarih değişikliğini hemen algılayp odaları yenilemesi sağlandı

- Reçete gönderiminde Tls 1.2 standardı kullanımına geçildi

- Hastanın Sırası penceresinde değişiklik yapıldı

- SMS Gönderimlerini Kontrol Etme eklendi

Versiyon: 13.5.233
30.05.2017

- Hastaya kullanılan ilaçların SGK'ya fatura edilmesi için gerekli düzenlemelerin eklenmesi

Versiyon: 13.2.232
26.02.2017
Versiyon: 12.11.231
01.11.2016
Versiyon: 12.5.230
02.05.2016

Stok

- Raporlar-Depo Stok Durumu penceresindeki kriterler yenilendi ve Son Kullanma listesi eklendi

- Taşınır Mal Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı.

Versiyon: 11.12.229
08.03.2016

- Stok ->Entegrasyonlar ->Satışlar ekranına barkod kontrolu için kontrol butonu eklendi.

08.03.2016

- Tedarik modülü hizmet işleri kabul tutanağı ekranındaki SSK kesintisi(5510) alanı SSK Kesintisi(6661) olarak değiştirildi ve SSK Kesinti Dönemi alanı eklendi.

-Hakediş raporundaki 5510 sayılı kanundan doğan indirim maddesi '6661 sayılı kanundan doğan indirim' olarak güncellendi.SSK Kesinti Dönemi hakediş raporunda bu maddenin yanında gösterildi.

24.12.2015

- Stok modülü Stok Kartı penceresinin detayına Min ve Max alanları eklendi.

- Stok modülü raporlar içerisindeki Depo Stok Durumu raporuna Liste kriteri eklendi. Birimin kullandığı stokları Minimum ve Maksimum stok miktarılarına göre gösterecek yeni bir liste eklendi.

- Yıl içinde yapılan küçük eklentilerin, tüm kullanıcılarda etkili olması için versiyon artırıldı

Versiyon: 11.6.226
07.06.2015
Versiyon: 11.3.225
25.02.2015

- Otel modülünde rezervasyon çıktısında değişiklikler yapıldı.Checikn penceresinde Pasaport no ile giriş yapıldığında bazı alanlar zorunlu olmaktan çıkartıldı

- Kurs bazında, eğitim veren hocalara ilgili ayda katıldıkları ders saatleri oranında katkı payı dağıtımı yapabilmek için Kurs penceresine Pay Dağıtımı tuşu eklendi.

- Gelir modülündeki Proje penceresine kesilmiş faturalardan ekleyebilmek için Tahsilat Seç tuşu yenilendi.

- Gelir modülündeki Dağıtılan Katkı Payları raporuna 2 yeni liste daha eklendi.

- Düzenlenen faturanın ödemesinin, kredi kartıyla yapılıp/yapılmadığını takip edebilmek için Fatura penceresinde değişiklik yapıldı.

- Tedarik modülündeki Satınalma Talebi penceresinde, yaklaşık maliyet girildikten sonra Miktar alanı değiştirildiğinde toplam fiyatı güncellemiyordu, düzeltildi.

-Tedarik modüllünde Raporlar-Satın Almalar eklendi. Firma bazında yapılan tüm hizmet, stok ve demirbaş alımlarını seçilen birim veya konsolide olarak listeleyebilirsiniz.

Versiyon: 11.2.224
13.02.2015

- Rektörlük pay dağıtımlarında açıklama alanı eklendi. Buna bağlı olarak; Bordro çıktısı ve Ödeme Emri Belgesinin düzenleme nedeni alanı değiştirildi.

- Performans Pay Dağıtımı yeniden düzenlendi. Sağlık birimleri için mesai içi ve mesai dışı bordrolarını ayrı ayrı düzenleyebilme eklendi.

- Dönem Sonu Raporlarında değişiklikler yapıldı

-Yeni sitemizde F1 tuşu çalışmıyordu, düzeldi.

Versiyon: 1.1.1
03.12.2014

 Stok

Raporlar->Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli penceresindeki imza bölümünde, en son girilmiş sayımdaki başkan ve üyelerin gelmesi eklendi.

23.07.2014

Fatura

İskontolu Fatura tasarımı eklendi

13.03.2014

 Gelir

Yönetici Katkı Payı Dağıtımları penceresinde Dağıtım Bilgileri sekmesine Açıklama alanı eklendi. Girilen bu bilginin Bordro, Banka Listesi çıktılarındaki İşin Tanımı olarak yer alması sağlandı.

Tedarik

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı penceresine Fiyat Farkı alanı eklendi ve Hakediş Raporu buna göre ayarlandı.

Tanımlar

Firma kartına KPS tuşu eklendi. Vergi No alanına 11 haneli TC Kimlik No girildiğinde KPS tuşu gözükücektir.

Fatura

Toplu Fatura Yazdırma penceresi eklendi. Harcama birimlerinin düzenleyeceği fatura kayıtlarının sadece işletme biriminden topluca yazdırılabilmesi sağlandı.

Kurs

Ödemelere fatura kesilip kesilmediğini takip edebilmek için Kursiyer Ödemeleri penceresi eklendi.

Raporlar->TÜİK Raporuna, kurs tipi ve detayı kriteleri eklendi. Listenin sonuna da toplam satırı eklendi.

Stok

Aylık Stok Çıkışları raporuna, sol alt bölüme harcama yetkilisi için imza bölümü eklendi.

28.01.2014

Tedarik

Satınalma duyurularının yayınlanmasında yaşanan sorun giderildi (Marmara Üniversitesi için).

Kurs

- Kurs Başvuruları penceresi eklendi. Web sayfasından yapılan başvuruları düzenleme ve onaylama gibi işlemleriniz için bu pencereyi kullanmalısınız.

- Kurs penceresine Karar sekmesi eklendi.

24.12.2013

 Stok

Stok Seçme penceresinde alt bölümden yeni stok detayı girilemiyordu, düzeltildi.

Tedarik

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı penceresinde, ÖEB Oluştur tuşu kullanıldığında 360.01.02 hesabı gereksiz çalıştırılıyordu, düzeltildi.

17.12.2013

 Tedarik

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı penceresine gelir / kurumlar vergisi kesinti yüzdesi eklendi ve KDV tevkifatı alanına 1/1 seçeneği eklendi. Bu değişikliğe istinaden hakediş raporu çıktısı düzeltildi ve ÖEB oluştur tuşunda gerekli düzenlemeler yapıldı (360.01.02 hesabı kullanıldı).

Gelir

Bordronun txt olarak kaydedilmesi eklendi.

Kurs

Kurs penceresine yeni eklenen alanlar, Kurs Tipi penceresine taşındı. Kursi Tipi penceresine ilave alanlar eklendi. Program / Modül Listesi Formu çıktısı eklendi.

13.12.2013

Kurs

- Tanımlar-Kurs Tipleri penceresindeki kurs detayı için Program Tanımı alanı eklendi.

- Tanımlar-Kurs Tipleri penceresindeki kurs ve kurs detayı bölümlerindeki Niteliği alanlarına yeni değerler eklendi.

- Tanımlar-Kurs Tipleri penceresine ilgili kursun alt modüllerini tanımlayabilmek için bölüm eklendi.

- Kurs penceresine Modül, Eğitim Dili, e-Eğitim ve Koşullar alanları eklendi.

- Kurs penceresine seçili kurstan başka bir kurs daha oluşturabilmek için Kursu Çoğalt tuşu eklendi.

- Kursiyerlerin excel dosyasından sisteme aktarılabilmesi eklendi. Bunun içi c:sdd klasörü içerisindeki Kursiyer Şablon.xlsx dosyasına uygun veri hazırlamalısınız. Kursiyer bilgilerinin sisteme aktarılabilmesi için Kurs penceresine eklenen Kursiyerleri İçeri Aktar tuşunu kullanabilirsiniz.

- Kurs penceresinin altına Onay sekmesi eklendi.

Stok

- Stok Kartı penceresi yeniden tasarlandı. Buna bağlı olarak stok pencerelerinin tümü yenilendi. Stok detayı için ambalaj şekli belirtilmesi şartı eklendi. Satış fiyatının şekli ve tutarının girilebilmesi sağlandı.

- Ambardan Satış ve Firmaya İade pencereleri eklendi.

- Eczane ilavesine istinaden, ilgili pencerelerdeki İTS entegrasyonları tamamlandı.

Gelir

- Pay Dağıtım Bordrosu (Performans) penceresindeki Dağtım Tablosundaki alanları gizleyip tekrar gösterebilmek için tuş eklendi. 

Tedarik

- Bütçe Blokeleri raporuna 2.düzey ödeneği gösterebilmek için ayrı bir liste eklendi.

11.12.2013

 Demirbaş

Demirbaş Kartı penceresinde detay kayıt girilemiyordu, düzeltildi.

Bütçe

- Bütçe Tasarısı Şablon.xlsx dosyası kullanılarak konsolide bütçenin sisteme kolayca aktarılabilmesi için Bütçe Tasarısı penceresine Konsolide Bütçeyi İçeri Aktar tuşu eklendi. 

- Bütçe Tasarısında imzalar sadece konsolide girilebiliyordu. Birim bazlı onaylayacak kişilerin girilebilmesi eklendi. Birimsel çıktılarda ilgili birimdeki kişiler göükürken, konsolide çıktıda 01 kodlu birimin kişileri göükecek şekilde değiştirildi.

18.11.2013

 Gelir

Raporlar bölümüne Yönetici Katkı Payı eklendi. Satırlar üzerinde çift tıklandığında ilgili kayda ilişkin pencere açılacaktır.

31.07.2013

 Demirbaş

Raporlar içerisine Dayanıklı Taşınırlar Listesi eklendi. Pencere açıldığında personel kriterine sadece aktif birimdeki personellerden üzerine zimmetli demirbaş bulunanların gelmesi sağlandı.

Muhasebe

Raporlar içerisine Firma Ödemeleri - Bütçe eklendi.

08.05.2013

 Tedarik

- Satın alma talebi penceresine, sözleşmeleri takip edebilmek için sözleşme tuşu eklendi.Açılan pencerede sözleşme bilgilerinin yanı sıra bedel artışlarını ve süre uzatımlarını takip edebilirsiniz.

- Onay belgesinden açılan ödeme planı penceresine hizmet işleri hakediş tuşu eklendi.

 

27.03.2013

 Kurs

- Raporlar bölümünün altına TÜİK Raporu eklendi.

07.03.2013

 Demirbaş

Raporlar->Demirbaş Listeleri penceresinde aktif olan tüm  demirbaşların listelenmesi sağlandı.

Tanımlar

Kurs modülünde, personel olmayıp kurs veren kişileri takip edebilmek için Kişiler penceresi eklendi.

Kurs

Kurs penceresinin alt bölümündeki personeller içerine diğer kişlerin eklenebilmesi de sağlandı.

Girilmiş bir yoklama bilgisinin, detayları ile birlikte kolayca silinebilmesi sağlandı.

Kursiyer Ödeme penceresinde, ödenen tutarın azalarak takip edilmesi sağlandı.

27.02.2013

 Muhasebe

Yardımcı İşlemler menüsüne Konsolide Fişleri Ayır seçeneği eklendi. Bu işlem çalıştırıldığında tüm konsolide fişler için, detaydaki herbir birim için yeni bir fiş oluşturulmaktadır.

 

04.12.2012

 Kurs

Pasif edilen kursiyerler Sınıf Kayıt Listesi, Sınıf Kayıt Bilgileri, Ödeme Planı Raporlarında ödeyecekleri ücretleri ile beraber üzeri çizili bir şekilde, pasiften aktif edilen kursiyerler ise kalın bir şekilde gösterilecek şekilde değiştirildi.

27.11.2012

Kurs

Belirtilen Tarih ve Harcama Birimi bazında personellerin toplam çalışma saatlerini gösteren Toplam Çalışma raporu eklendi.

21.11.2012

Gelir

Projelerin türlerine göre listesini gösteren Proje Listesi raporu eklendi.

Gelir

Öğretim Görevlisi Gelirleri, Birimlerin Gelirleri, Öğretim Görevlisi Katkı Payı, Öğretim Görevlisi Masraf Payı, Birimlerin Masraf Payı, Rektörlük Katkı Payı, Rektörlük Masraf Payı ekranlarına İlk tarih ve Son tarih belirtilerek tarih aralığında arama kriteri eklendi.

 

21.11.2012

Cari

Raporların altına KDV Tevkifatları penceresi eklendi.

05.11.2012

Gelir

- Performans Pay Dağıtımı penceresindeki Dağtım Bilgileri sekmesine Dağıtım Tablosundaki tüm verileri daha hızlı girebilmeniz için Veri Girişi tuşu eklendi.

- Performans Pay Dağıtımı penceresindeki Alacak tutarının hesaplanmasında kullanılan gelir vergisi tutarındaki hata düzeltildi.

 - Performans Pay Dağıtımı penceresindeki Dağıtım Tablosu sekmesine Gelir Vergisi Matrahı alanı da eklendi. Bu alana veri girildiğinde, Personel penceresindeki bilgi de otomatik olarak değiştirilmektedir.

23.10.2012

 Kurs

- Kurs Modülünde ilgili Kurs penceresi açıldıktan sonra eğitmenlerin aldığı Ücretleri, Çalışma Tarih ve Saatlerini gösteren Eğitmen Ödemeleri adı altında bir rapor eklendi.

04.10.2012

Gelir

Pay Dağıtım Bordrosu (Performans) penceresinde, yeni yönetmelik gereği yapılması gereken değişiklikler tamamlandı.

Tedarik

- Hakediş Raporunda istenilen değişiklikler yapıldı (Bartın Üniversitesi için)

- Harcama Talimatı, Doğrudan Temin Onay Belgesi ve İhale Onay Belgesinde istenilen değişiklikler yapıldı (Boğaziçi Üniversitesi için)

Bütçe

- Ek Bütçe penceresinde Mevcut bütçe kalemlerinin otomatik olarak eklenebilmesi saplandı.

- Bütçe ekonomik kodlarının Gider Türü bazında sınıflandırılarak raporlanabilmesi sağlandı.

 

 

03.09.2012

Bütçe

Tanımlar->Ekonomik Sınıflandırma penceresine gider tipi (Personel/Mal alımı/Hizmet alımı/Diğer) alanı eklendi.

Tedarik

Alımlar, Doğrudan Alımlar, Konsolide Alımlar ve Konsolide Doğrudan Alımlar raporlarına gider tipi kriteri eklendi.

27.08.2012

Kurs

Kurs modülü için Kps ile ilgili güncelleştirme yapıldı.

07.06.2012

 Vezne

Alındı belgeleri çıktılarına yazıyla ...... TL ...... Kr bölümü eklendi.

04.06.2012

Giriş pencerelerinde, ilgili alana sığmayan bilgileri göstermek için balon pencereler eklendi.

Stok

Depodan Talepler penceresi eklendi.

 Fatura

KDV Tevkifatı yapılan fatura çıktısı yeniden tasarlandı.

28.05.2012

Muhasebe

Fatura ve Hizmet İşlerinde Kdv Tevkifatı alanlarına 2/10, 7/10 ve 8/10 seçenekleri eklenmiştir.

17.04.2012

 Tedarik

- Onay belgesinin üzerindeki Talep formu alanına çift tıklandığında ilgili Satın alma talebi penceresi açılacak şeklinde değiştirildi.

- Raporlar->Bütçe Blokeleri düzeltildi.

 - Alımlar ve doğrudan alımlar çift tıklayınca detay raporu açmıyordu, düzeltildi.

Bütçe

 - Raporlar->Konsolide Bütçe analitik bütçe yapısına uygun formata getirildi.

- Raporlar->Konsolide Bütçe Sonuçları analitik bütçe yapısına uygun formata getirildi.

Stok

Referans ekranlara (Ambardan yapılmış çıkışlar, Depolara yapılmış transferler, v.b.) toplam alanı eklendi.

26.03.2012

Muhasebe

Raporlar-Defterler-Envanter Defteri eklendi.

 Fatura

Kursiyerlere Fatura düzenleme penceresinde Fatura Tarihi son kesilen faturanın tarihinden küçük girilirse sistem uyaracak şekilde değiştirildi.

21.03.2012

 Tedarik 

Tüm Satın Alma Taleplerinin Döner Sermaye İşletmesi Web sayfasında yayınlanabilmesi için İhale tuşu aktif hale getirildi.

İhale tuşuna tıklandığında ilgili İhale penceresi açılacaktır. Açılan pencerede Şartname Dosyasını Yükle ve Teklif Dosyasını Yükle tuşlarına tıklanarak  Döner Sermaye İşletmesi Web sayfasında Satın Alma Taleplerinin yayınlanabilmesi mümkün hale getirildi.

17.02.2012

Kurs
-Kurs penceresine Sertifika verilip verilmeyeceği ve verilecekse Geçer Not kaç olacağı alanları eklendi. Sınıf Kayıt Bilgileri raporundaki Not alanı, sertifika verilecek olup geçer not altında kaalanlar için kırmızı gösterecek şekilde renklendirildi.

- Başarı Notu Girişi eklendi. İlgili Kurs Seçildikten sonra kursiyerlerin listesi gelecektir. Her kursiyerin adı yanında Başarı Notunu girebilirsiniz.

- Kurslar ekranında detaylı arama kriterleri (İlk Tarih - Son Tarih, Kurs Tipi, Detayı, Dönem, Günler bazında) eklendi.

- Kurs ekranına ilgili Kursun Başlama Tarihi eklendi.

- Kurs ekranında Öğrenci Sayısı bölümü ilgili Kursa yeni bir Kursiyer eklendiğinde Öğrenci Sayısı otomatik olarak artacak şekilde düzenlendi.

- Sınıf Kayıt Bilgileri ve Sınıf Kayıt Listesi pencerelerine Eski Öğrenci alanı eklendi. (Kursiyer aynı kursun bir önceki kuruna da gelmişse, eski öğrenci sayılır)

- Kursiyerin kaydını dondurabilmek için Kayıt Dondurma tuşu eklendi ve bu tuşun kullanımı için yetki oluşturuldu.

- Yoklama penceresi eklendi.

- Kursiyer kartındaki firma alanında çift tıklayınca Firma seçme penceresinin açılması sağlandı.

- Kursier penceresine İade tuşu eklendi.

Tanımlar

Raporlara Personel Listesi eklendi.

13.02.2012

Kurs

Yıllara Göre Gelr Dağılımı raporu eklendi.

24.01.2012

Bütçe

Bütçe Sonuçları raporunda genel toplam satırları göstermiyordu, düzeltildi.

Muhasebe

Birimsel bazda mizan takibi yapılması gerektiğinden, yapılan fişleri kontrol edebilmek için Yardımcı İşlemler menüsüne Birimsel Kontrol penceresi eklendi.

20.01.2012

Personel Seçme penceresinde sadece ilgili birimdeki personeller geliyordu, tüm personeller gelecek şekilde değiştirildi.

Muhasebe

Fiş penceresinde detaydaki Bütçe Kodu alanı üzerinde F1 tuşuna basıldığında bütçe rehberinin açılması sağlandı.

Tedarik

Onay Belgesi penceresindeki Bütçe Tertibi tuşuna basıldığında açılan pencerede F1 tuşuna basıldığında bütçe rehberinin açılması sağlandı.

 Onay Belgesi pencresine Hesap alanı yeniden eklendi.

07.01.2012

Kurs

Kurstaki personelin hangi günlerde ve saatlerde görev yaptığının çıktısı olarak Faaliyet Takvimi eklendi.

Stok

Stok Seç penceresi yenilendi, ağaç yapısında seçim imkan getirildi.

Bütçe

Bütçe Seç penceresi yenilendi, ağaç yapısında seçim imkan getirildi.

Muhasebe

Hesap Seç penceresi yenilendi, ağaç yapısında seçim imkan getirildi.

Hesap Planı güncellendi.

 

27.12.2011

Tanımlar

Müşteri/Satıcıları daha düzenli takip edebilmek için, firma girişine Vergi No girme zorunluluğu getirildi.

Satıcılar için muhasebe hesap planında 320 hesap detaylandırıldığı için, firma girişinde bu bilginin de belirtilmesi şart koşuldu. Kaydettikten sonra No Ver tuşu tıklanmalı ve alttaki Firma Tipi bölümünden Hesap Planına Ekle tuşu tıklanmalıdır.

Tedarik

- Satın alınacak mal/hizmetlerin kurum web sayfasında yayınlanması için, Satınalma Talebi pencresine İhale tuşu eklendi. Bu tuşu tıklayarak alımla ilgili detay bilgileri sisteme girebilirsiniz.

- Satınalma Talebi penceresindeki detay satırlara Şartnameyi girebilmek için Ş tuşu eklendi. Stok Kartındaki Şartname penceresiyle birlikte bu bölümü kullanabilirsiniz.

 Muhasebe

Tanmlamalar bölümüne Fiş Açıklamaları eklendi. İhale bilgileri gibi bir takım bilgileri sistemde tanımlayıp, bunları ÖEB girişinde kullanabilirsiniz.

Fiş detayında analitik bütçe için gerekli düzenlemeler yapıldı. ÖEB ve MİF çıktıları değiştirildi.

Cari

Ödeme Planı Oluşturma penceresine Vergi Borcu tuşu eklendi. Listeyi yazdırdığınızda, Vergi Borcu Sorgulama Listesi (boş liste) yazıcıya gönderilecektir.

Vergi borcu olanlar için MİF Oluştur tuşu eklendi.

05.12.2011

Tanımlar

Tedarikçi firma tanımlayabilme tekrardan aktif hale getirildi.

Demirbaş

Raporlar-Demirbaş Listeleri içerisindeki Zimmet raporları eski yılları da kapsayacak şekilde değiştirildi.

Tedarik

- Hizmet İşleri Kabul Tutanakları penceresi eklendi. Çift tıkladığınızda ilgili Ödeme Planı açılacaktır, alt bölümdeki Ödeme Onayı tuşu da ilgili evrağı açacaktır.

- Avans verilirken damga kesilecek mi? parametresi eklendi. Avans kapatırken de
a.verirken damga kesmişsek kapatırken kesmeyecek
b.verirken kesmemişsek, kapatırken kesinleşen tutar üzerinden kesecek

- PFA yazdırılınca, teklifi kabul edilen firmalara otomatik cari kart oluşturulması sağlandı. Yeni eklenen veya önceden tedarikçi olarak kart açılan bu firmaların aynı zamanda satıcı olarak da tanımlanması ve hesap planına eklenmesi sağlandı.

- Yolluk Bildirimi penceresinde adı soyadıı alanında çift tıklayınca personellerden seçebilme özelliği eklendi

Cari

Ödeme Planı penceresinde, Firma alanı çift tıklandığında Muavin Defterin açılması eklendi.

Stok

- 2012 yılı için, stok detayı şeklinde açılmış kayıtların Stok Kartı olarak tanımlanabilmesi için Tanımlamalar->Stok Kartlarını Düzenleme penceresi eklendi.

- Alt depolar bazınada stok takibinin yapılabilmesi sağlandı.

- Stok kartına UBB Kodu alanı eklendi. Ekranlarda stok kodundan arama yapmak gibi, Ctrl ve U tuşlarına birlikte basarak UBB kodundan seçebilme eklendi.

 

25.04.2011

Proje

Şifresini unutan kullanıcılara yeni şifre belirlemek için Tanımlar->Web Kullanıcıları penceresine Şifreyi sıfırla tuşu eklendi.

14.04.2011

Muhasebe

Kebir Defteri düzeltildi

29.03.2011

Fatura

Faturaya KDV Tevkifatı alanı eklendi ve çıktı yeniden düzenlendi.

Vezne

Alındı Belgesiyle aynı anda nakit ve kredi kartı tahsilatı yapılabilmesi sağlandı. Bu bölümün kullanılabilmesi için bizimle irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Tedarik

İhale Onay Belgesinin dipnotlar bölümündeki 6. maddesi değiştirildi.

01.03.2011

Muhasebe

Ay Sonu İşlemleri->Pay ve Yükümlülükler pencereleri değişen Hazine Payı doğrultusunda yenilendi.

Proje

Proje penceresinde üst bölümdeki dağıtılacak öğretim görevlilerine dağıtılacak katkı payı alnı yanına seç tuşu eklendi. Proje açılışında, projeden katkı dağıtılacak kişiler belli ise, bu bölüme giriş yapmalısınız.

17.02.2011

Muhasebe

Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi çıktılarındaki kuruş bölümlerinde format hatası vardı.

Lütfen yazdırdığınız evrakları kontrol ediniz!

04.02.2011

Tedarik

Onay Belgesinde, Harcama Talimatında ve Yollukta, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi alanları üzerinde çift tıklanınca Personel Seçimi açılacak şekilde güncellendi.

Onay Belgelerine, Harcama Talimatlarına ve Yolluklara, Yaklaşık Maliyet sutunu eklendi.

Satınalma Taleplerine, İlgili evrak için Piyasa Fiyat Araştırması veya Onay Belgesinin giriliğ girilmediğini evrağı açmadan anlayabilmek için  PFA ve Onay alanları eklendi.

21.01.2011

Kurs

Kurs penceresinden Gelir Dağılımı raporu tıklandığında, açılan pencerede HTML Kaydet tuşu eklendi

 Kursiyer Ödeme Tablosunda, mail order için 1 taksit girilemeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

Muhasebe

Ödemeler->MİF Oluşturma penceresi eklendi. 363 ve 320 hesaplar için 103 fişini kolayca oluşturulabilmek için kullanabilirsiniz.

Yevmiye No Verme, Yevmiye No Geri Alma, Fiş Kilitleme ve Toplu Fiş Yazdırma pencereleri yeniden düzenlendi.

Tedarik

Harcama Talimatlarına, Personel kriteri eklendi.

Yolluklara, Personel kriteri eklendi.

Satınalma Taleplerine, Talep Eden kriteri ve Yk. Maliyet alanı eklendi.

Satınalma Talebi penceresindeki Onay Belgesi tuşuna tıklandığında, henüz düzenlenmemişse otomatik olarak düzenleme özelliği eklendi.

07.01.2011

Proje

Proje penceresine gelirin hangi birime ait olduğunu takip edebilmek için Birim alanı eklendi.

28.12.2010

Proje

Gelir Dağılımı raporu eklendi.

06.12.2010

Cari

Ödeme Planı Oluştur penceresi yenilendi. Ödeme Planları tuşu eklendi. Bu pencereden gereksiz eklenen planları silebilir veya gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Tüm Birimlerin kayıtlarını gösteren onay kutusu eklendi. Bu kutudaki onayı kaldırırsanız, sadece seçili birimin kaytları listelenecektir.

Proje

Personel alanları üzerinde çift tıklandığında, tüm personellerin listesi açılacak şekilde ilave yapıldı. Açılan pencerede adı veya soyadı üzerinden kolayca arama yapabileceksiniz.

13.09.2010

Muhasebe

Girilmiş Fişler pencresine, Tutarı alanı eklendi

 Cari

Cari menüsündeki Proje ve Kurs ile ilgili bölümler çıkartılarak ayrı modüller şeklinde eklendi. Pay dağıtım bordrosuna ilave alanlar eklendi.

Stok

Ambara Giriş penceresine Stok Çıkış fişini kolayca oluşturmak için yeni bir tuş eklendi.

Fatura

Fatura çıktısı, birden fazla sayfalar için yeniden düzenlendi. Faturanın sonundaki KDV bölümü yeniden düzenlendi.

 

12.08.2010

Demirbaş

Raporlar->Etiket penceresinde başlangıç ve bitiş numaralarında 2 karakterden fazla girilemiyordu, düzeltildi.

Stok

Raporlar->Aylık Stok Çıkışları çıktısındaki toplam satırı ikinci sayfaya taşıyordu, düzeltildi. 

12.05.2010

Tedarik

Onay Belgesi penceresine, Postayla Satış Tutarı alanı eklendi ve çıktılar düzenlendi.

Piyasa Fiyat Araştırması penceresine, stok talebindeki yaklaşık malliyetleri yeniden düzenleyen 2 tuş eklendi.

Stok

Stok kodu ve stok adından arama yapılan pencereler, stok detayından da arama yapabilecek şekilde değiştirildi.

30.03.2010

Muhasebe

Yevmiye numarası verirken, 320 borç girilen fişler için cari taraması yapılıyor :

- İlgili fiş 100, 103, 326 hesaplardan birisiyle kapatılmışsa ve firmanın açık haciz kartı varsa yevmiye numarası verilemeyecek;

- İlgili fişteki faturalardan herhangi birisi hacizli olarak sisteme girilmişse ve karşılığı 100, 103, 326 hesaplardan birisiyle kapatılmışsa yevmiye numarası verilemeyecek.

Cari

Haciz penceresi Personel Hacizleri ve Firma Hacizleri şeklinde 2 ayrı pencere olarak yeniden tasarlandı. Firma Hacizleri penceresine faturaları girmek için ayrı bir bölüm eklendi.

Tedarik

Stok Talepleri penceresine Açıklama kriteri eklendi.

Onay Belgeleri penceresine Açıklama kriteri eklendi. Satınalma usulü 22 / f olarak girilen onay belgelerinde ilgili Talep Formu seçilip Talep Formunundaki  Mal/Hizmetleri Ekle tuşu tıklandığında, "Diğer Açıklamalar alanının sonuna, Stok Talebindeki açıklama ve malzemelerin eklenmesini istiyor musunuz?" sorusu eklendi.

Demirbaş

Demirbaşları, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtildiği gibi etiketleyebilmek için Raporlar->Etiket penceresi eklendi.

17.03.2010

Cari

Ödeme Planı penceresine Gönderme Emri Tarihi alanı eklendi.

Demirbaş

- Raporlar->Kayıtlardan Düşülen Demirbaşlar raporu eklendi.

-Depodan Personel Zimmet penceresine Demirbaşları Seç tuşu eklendi.

08.03.2010

Demirbaş

Hurdaya ayrılacak Stok/Demirbaşların işlemlerini yapabilmek için Ambar Kayıtlarından Düşme penceresinde gerekli düzenlemeler yapıldı.

05.03.2010

Vezne

Alındı Belgesi Kilitleme penceresine, makbuzları iptal edebilmek için İptal alanı eklendi. Kilitli bir makbuzu iptal edemezseniz; bu sebeple öncelikle o makbuzun Kilit alanını işaretleyip kaydetmeil, daha sonra İptal alanını işaretleyip kaydetmelisiniz.

Kredi Kartı Tahsilatı Kilitleme penceresi eklendi. Alındı Belgeleri, yazıcıdan çıktı alındığında otomatik olarak kilitlenmektedir; fakat Kredi Kartı Tahsilatları sadece yetkili kullanıcılar tarafından istenirse kilitlenebilmektedir.

Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri ve Kredi Kartı Tahsilatları raporları, iptal edilen makbuzları da listeleyecek şeklide değiştirilmiştir. İptal edilen makbuzlar, Kimden Tahsil Edildiği alanı İPTAL şeklinde listelenmektedir.

03.03.2010

Stok:

Geçici Kabul , Muayeneye Bildirim,Taşınır İşlem Fişi raporlarındaki stok adı yerine varsa stok detayı kullanılacak şekilde değiştirildi.

Tedarik:

Talep Formu,Yaklaşık Maliyet Cetveli,Piyasa Fiyat Araştırması raporlarındaki stok adı yerine stok detayı kullanılacak şekilde değiştirildi.

17.02.2010

Tanımlar

Kontrolü yapılan bir banka hesabı kaydının sonradan değişitirilmesini önlemek için, kilit mekanizması eklendi. Banka Hesaplarını Kilitleme penceresinde, kilitli olmayan kayıtlar üstte yer alacak şekilde listelenmektedir; istenilen kayıtlar kilitlenebilir veya kilitleri kaldırılabilir.

15.02.2010

Tedarik

5510 sayılı kanundan doğan indirim tutarını takip edebilmek için;
- Hizmet İşleri Kabul Tutanağı penceresine indirim tutarını girebileceğiniz alan SSK Kesintisi (5510) alanı eklendi,
- Hakediş Raporundaki kesintiler bölümüne l) maddesi eklendi,
- ÖEB oluştururken 649 hesap çalıştırılacak şekilde düzenlemeler yapıldı.

Yemek hizmeti gibi ilgili ayda birden fazla fatura düzenlenen hizmetler için ÖEB oluştururken, bu faturaları da hesaplayacak şekilde değiştirildi.

Stok Talebi penceresine Onay Belgesi tuşu eklendi.

Stok

Firmalardan yapılan alımları fatura bazında takip edebilmek için Raporlar->Satın Almalar (fatura bazında) eklendi.

28.01.2010

Muhasebe

Konsolide Fiş Girişi penceresinde açılışta bir hata veriyordu, düzeltildi!

26.01.2010

Cari

Nakit Teminatlar ve Teminat Mektupları için, firmaları alt hesaplarda takip edebilmek için gerekli düzenlemeler yapıldı.

20.01.2010

Cari

Raporlar->Ödemlerden Kesilen Damga Vergileri eklendi.

12.01.2010

Fatura

Düzenlenmiş Faturalar raporu yenilendi. Yapılana ilavelerler, seçilen bir firmaya düzenlenmiş faturaları listeleyebileceğiniz gibi, seçilen Hizmet türünden düzenlenmiş faturaları da listeleyebileceksiniz.

Cari

Pay Dağılım Banka Listesi IBAN Noları kullanacak şekilde değiştirildi.

07.01.2010

Genel

Damga vergisi oranları değişikliğine istinaden gerekli düzenlemeler yapıldı.

05.01.2010

Cari

Gelirler->İş Girişi penceresine İşin Tarihi alanı eklendi. Bu alan ayrıca Girilmiş İşler penceresine de eklendi.

 Demirbaş

Demirbaşın başka ambarlara mükerrer transfer edilmesini engellemek için, Transfer Edilecek Demirbaşları Seçme penceresine sadece transfer edilmemişler gelecek şekilde değiştirildi.

04.01.2010

Genel

Birim Seçme penceresi yenilendi

Cari

Ödeme Planı Oluştur penceresine Ödenecek % kriteri eklendi. Ödeme Planı tuşuna bastığınızda, seçili kayıtlar bu % oranında eklenecektir.

Muhasebe

ÖEB çıktısında IBAN NO varsayılan yapıldı. IBAN NO girilmemiş firmalar için banka hesap numarası kullanımı halen devam etmektedir.

Gönderme Emri çıktısında IBAN NO varsayılan yapıldı. IBAN NO girilmemiş firmalar için banka hesap numarası kullanımı halen devam etmektedir.

29.12.2009

Muhasebe

Yevmiye fişinin detayında 326 hesaplar için Nakit Teminatlar, 900 hesaplar için Teminat Mektupları eklendi.

Cari

Ödeme Planı Oluştur penceresindeki seçilecekler bölümüne Fiş Tarihi de eklendi.

24.12.2009

Cari

Teminatlar penceresinde İade Tarihi boşaltılıp kaydedildiğinde, İade fişiyle olan bağlantı da kopacak şekilde değiştirildi.

Demirbaş

Devri Yapılan Demirbaşlar penceresine, Detaylı listeyi göster seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde kayıtlar adet bazında değil demirbaş bazında listelenecektir.

23.12.2009

Demirbaş

 Ambardan Zimmet penceresinde demirbaşları seçerken sadece ambardakilerin listelenmesi sağlandı.

Cari

Hacizler penceresinde, haczin kaldırıldığına ilişkin karar girilenler gösterilmeyecek şekilde değiştiirildi.

14.12.2009

Fatura

Yabancı firmalara fatura kesebilmek için, vergi numarasının 20 karakter girilebilmesi sağlandı.

Stok

Stok detayından stok kartını bulabilmek için, Açılmış Stok Kartları penceresine Detay alanı eklendi.

Demirbaş

Ortak kullanımdaki demirbaşları takip edebilmek için, Demirbaş penceresine Ortak Kullanımda alanı eklendi.

07.12.2009

Bütçe

Bütçe Tasarısı, Bütçe Eki ve Bütçe Aktarma pencerelerine 4.onay bölümü açıldı. Bu alana veri girdiğinizde çıktılarda imza bölümü 4. kişi için de açılacak, boş bırakırsanız eskisi gibi 3 kişi için kalacaktır.

03.12.2009

Cari

Gelirler->Aylık Gelirler ve Giderler raporunda değişiklikler yapıldı.

02.12.2009

Tedarik

Önceki dönemlere ait onay belgelerini detaylıca görebilmek için Raporlar->Onay Belgeleri eklendi.

Güvenlik

Muhasebe fişlerinin, Onay belgelerinin ve Stok girişlerinin Excel olarak saklanabilmesi için Raporlar->Arşiv  penceresi eklendi.

24.11.2009

Stok

-   Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek formları demirbaşları da kapsayacak şekilde değiştirildiler.

-   Sayım penceresindeki Kayıtlardaki Stoklar tuşu tıklandığında açılan pencereye Zimmetli adetlerini gösteren bir sütun daha eklendi; Seçilenleri Ekle tuşu tıklandığında, bu sütundaki miktarların Sayım penceresindeki Kişilere Verilen alanına aktarılması sağlandı.

23.11.2009

Bütçe

-   3 yıllık bütçe yapabilmek için, Bütçe Tasarı penceresine yeni alanlar eklendi. Takip eden 2 yılın bütçe tutarlarını tek tek girebileceksiniz veya üst bölümde yer alan tuşları kullanarak kolayca hazırlayabileceksiniz. Oluşturulan bütçe tasarısının çıktısı ve Raporlar->Konsolide Bütçe Tasarısı da bu yeni yapıya uygun olacak şekilde değiştirildi.

-   Raporlar->Konsolide Bütçe Tasarısında birim seçilmişse, başlıkta seçili birimin adının gelmesi sağlandı.

20.11.2009

Demirbaş
Tanımlamalar->Demirbaş Kodları penceresinde, sağ taraftaki Kodu veya Demirbaş haneleri üzerinde çift tıklandığında ilgili Demirbaş Kartı açılacak şekilde değiştirildi.

19.11.2009

Cari
Nakit Teminatlar penceresi eklendi; Teminat mektupları gibi, nakit alınan teminatların takibi de detaylıca yapılabilecek.

18.11.2009

Cari
Raporlar->Konsolide Ödemeler ve Raporlar->Konsolide Süreli Ödemeler pencerelerinde üst bölüme Firma kriteri eklendi.

18.11.2009

Cari
Temlikler penceresi eklendi. Satıcıların cari takibini sağlıklı yapabilmek için, gelen temlikleri sisteme girmelisiniz. ÖEB fişini oluşturuken üst bölümde Temlik hanesinin yanından Seç tuşunu kullanarak ilgili ödemeyi seçeceğiniz temlik ile ilişkilendirebilirsiniz.

13.11.2009

Cari
320 hesaplara yapılacak ödemeleri, girilen ödenek kadar listelemek için Ödeme Planı Oluştur penceresi eklendi.

06.11.2009

Cari
-   369 hesabı detaylıca takip edebilmek için Haciz penceresi yeniden düzenlendi. Fiş oluştururken detay satırda 369 hesabı işledikten sonra sağ tuşa basıp Haciz Dosyasına Ekle tıklayıp, ilgili keisntiyi/ödemeyi haciz dosyasıyla eşleştirebileceksiniz.

04.11.2009

Demirbaş
-   Raporlar->Dayanıklı Taşınırlar Defterinde kime verildiği alanında zimmet yapılan personelin TC Kimlik No gözükecek şekilde değişiklik yapıldı.
-   Demirbaş kartının alt bölümüne "Başka Ambara Transfer" sekmesi eklendi.

28.10.2009

Fatura
-   Fatura çıktısında, banka hesap numarasının altına IBAN Hesap numarası da eklendi.
Muhasebe
-   Gönderme emri çıktısına IBAN No alanı eklendi. IBAN Nosu girilen satıcılar için banka ve şube adının altında IBAN hesap numaralarının da gözükmesi sağlandı.
Tanımlar
-   Satıcı penceresindeki Banka Hesabı bölümüne IBAN No alanı eklendi.
-   Çalışılan Birimler penceresindeki Banka Hesabı bölümüne IBAN No alanı eklendi.
-   Personel penceresine IBAN No alanı eklendi.
-   Raporlar->Müşteri, Satıcı,... Listelerine Tedarikçi ve Diğer firmaların listeleri de eklendi ve tümüne IBAN No alanı eklendi.

26.10.2009

Muhasebe
-   Dönem sonu raporlarına Teminat Mektupları Sayım Tutanağı eklendi.
Cari
-   Teminat Mektupları penceresi eklendi. Alınan teminat mektuplarının firma bazında takibi sağlanarak, hem alımda hem de iade edilirken otomatik MİF oluşturubilme sağlanmış oldu.

11.10.2009

Cari
-   Hacizler penceresi eklendi. Personel veya satıcının döner sermayeden alacağına karşın gelen haciz kararlarının ve bunlara istinaden yapılan kesintilerin takip edilebilmesi sağlanmış oldu.
-   Vekaletnameler penceresi eklendi. Vekaletname ve İlamların sistemden takip edilebilmesi için sağlanmış oldu.
-   Raporlar->Vekalatname / İlam Kayıt Defteri eklendi.
-   136 hesabı detaylıca takip edebilmek için Alacak Dosyaları penceresi eklendi. Fiş oluştururken detay satırda 136 hesabı işledikten sonra sağ tuşa basıp Alacak Dosyasına Ekle tıklayıp, mevcut bir dosyaya ekleyecek ya da yeni bir dosya oluşturabileceksiniz.

09.10.2009

Demirbaş
-   Devri Yapılan Demirbaşlar raporu eklendi. Başka ambarlara transfer edilen demirbaşların listesini konsolide olarak alabileceksiniz. Liste, transferi yapılan demirbaşları kodu, demirbaş detayı ve giriş tarihi bazında gruplayarak getirmektedir. Liste üzerinde herhangi bir satırı çift tıkladığınızda ilgili demirbaşlar ayrı bir pencerede (demirbaş no bazında) listelenmektedir. Bu detay listede fiş tarihi veya fiş numarası çift tıklandığında ilgili stok transfer penceresi, demirbaş no çift tıklandığında ise ilgili demirbaş penceresi açılacaktır.
-   Stok girişi, çıkışı, transferi, vb. pencerelerde Demirbaş no alanı çift tıklandığında, ilgili demirbaş penceresi açılacaktır.
Stok
-   Ambardan Başka Ambara Transfer penceresinde, demirbaş seç tuşunu tıklanınca, açılan listede satın alınan firma ve fatura tarihinin de gözükmesi sağlandı.
-   Ambara Direkt Girişte penceresinde  detaydaki KDV alanına müdahale edebilme sağlandı.
Muhasebe
-   Ödeme Emri Belgesi çıktısında, sağ üst köşedeki fiş tarihinin fontunun daha büyük olması sağlandı.

07.10.2009

 Tanımlar
 -   Birim Yetkilileri penceresi eklendi.
 -   Birim Kullanıcıları penceresi eklendi.

 Cari
 -   Firmalara Yapılan  Ödemeler raporu, yevmiye tarihlerine göre çalışacak şekilde değiştirildi.
 Vezne
 -   Alındı Kayıtları penceresi eklendi. Alındı çeşitleri bazında gelen ve giden makbuzların takip edilebilmesi sağlandı.
 -   Raporlar->Alındı Kayıt Defteri eklendi.

11.09.2009

 Cari
 -   Hacizler penceresi eklendi. Personel veya satıcının döner sermayeden alacağına karşın gelen haciz kararlarının ve bunlara istinaden yapılan kesintilerin takip edilebilmesi sağlanmış oldu.
 -   Vekaletnameler penceresi eklendi. Vekaletname ve İlamların sistemden takip edilebilmesi için sağlanmış oldu.
 -   Raporlar->Vekalatname / İlam Kayıt Defteri eklendi.
 -   136 hesabı detaylıca takip edebilmek için Alacak Dosyaları penceresi eklendi. Fiş oluştururken detay satırda 136 hesabı işledikten sonra sağ tuşa basıp Alacak Dosyasına Ekle tıklayıp, mevcut bir dosyaya ekleyecek ya da yeni bir dosya oluşturabileceksiniz.

09.09.2009

 Muhasebe
 Raporlar-Toplu Fiş Yazdırma yevmiye numarası verilmiş fişleri de yazdıracak şekilde düzeltildi.

24.08.2009

 Muhasebe
 Gelir Tablosunda önceki dönem değerleri 690 ve 692 nolu hesaplar için gözükmüyordu, düzeltildi.

19.08.2009

 Stok
 -   Ambara Direkt Giriş penceresinden ÖEB oluşturulurken, detay kayıtlarındaki açıklamanın varsayılanı “... tarih ve ... nolu fatura” olacak şekilde otomatik atanacaktır.
 -   Ambardan Çıkış penceresinde Talep Edeni değiştirdiğinizde veya çift tıkladığınızda Personel Seçimi penceresinin açılması sağlandı. Bu pencerede, seçili birimdeki personeller listelenecektir. Seçmek istediğiniz personel listede yoksa, alttaki alana adı ve soyadını girdikten sonra hemen sağındaki + resmine bastığınızda o kişi sisteme eklenecektir. İlgili personeli işaretleyip Tamam tuşu ile pencereden çıkabilirsiniz.

05.08.2009

 Vezne
 Kredi kartı tahsilatlarını takip edebilmek için ilaveler yapıldı. Girilen bu tahsilatlarının listesi, raporlar bölümünden alınabilmektedir.

07.07.2009

 Muhasebe
 Yevmiye Fişi penceresinde Hesap alanı çift tıklandığında Muavin Defter açılıyordu. Bu işlem için yetki kontrolü eklendi.

26.06.2009
 Tedarik
 Piyasa Fiyat Araştırması penceresinde görevli kişilerin adı bilgisini değiştirdiğinizde veya çift tıkladığınızda Personel Seçimi penceresinin açılması sağlandı. Bu pencerede, seçili birimdeki personeller listelenecektir. Seçmek istediğiniz personel listede yoksa, alttaki alana adı ve soyadını girdikten sonra hemen sağındaki + resmine bastığınızda o kişi sisteme eklenecektir. İlgili personeli işaretleyip Tamam tuşu ile pencereden çıkabilirsiniz.
 Stok
 Raporlara Aylık Stok Çıkışları eklendi. Taşınır II.Düzey seviyesinde, yapılan stok çıkışlarını listelemektedir. Herhangi bir satırı çift tıkladığınızda, ilgili detay kayıtları listelenmektedir. Detay kayıtlarındaki bir satırı çift tıkladığınızda da ilgili çıkış kaydı açılmaktadır.
25.06.2009

Tedarik:
Onay belgesindeki şartname ve sözleşme alanlarının her türlü satın alma usulleri için girilebilmesi sağlandı.

17.06.2009

Tedarik:
Onay belgesinde (doğrudan temin için) onay bölümünün sol kısmındaki açıklama düzeltildi.

05.06.2009

Stok:
Ambardan stok çıkışı yaparken, stok seçiminde kayıtlar mükerrer gözüküyordu, düzeltildi.

21.05.2009

Tedarik:
Hizmet işleri kabul tutanağındaki sözleşme tarihi alanı, isteğe bağlı yapıldı. Bu alan boş bırakıldığında, çıktıda Yapılmadı olarak gözükecek şekilde ayarlandı.

15.05.2009

Tedarik:
Doğrudan Alımlar raporu, sadece 22/d ye göre alımları raporluyordu, tüm doğrudan alımları (madde 22) raporlayacak şekilde değiştirildi. Ayrıca iki tarih aralığında sorgulama yapabilme eklendi. Rapordaki herhangi bir hesap çift tıklandığında, ilgili hesapla ilişkili onay belgeleri (Trakya Üniversitesi için yevmiye fişleri) ayrı bir pencerede listeleniyor. Açılan bu listedeki herhangi bir kayıdın çift tıklanması durumunda da o kaydın ilişkili olduğu Onay Belgesi (Trakya Üniversitesi için Fiş Girişi) penceresi açılıyor.

14.04.2009

Muhasebe:
Yevmiye Fişi penceresine düzenleyen kişinin Unvanı alanı eklendi. MİF çıktısı da bu alana girilen kişi ve unvanını (yoksa fişi oluşturan kullanıcı ve unvanını) gösterecek şekilde değiştirildi.

03.04.2009

Tedarik:
-   Hizmet İşleri Kabul Tutanağında 2/3 oranındaki KDV Tevkifatı gözükmüyordu, düzeltildi.
-   İhale Onay Belgesindeki Açıklama bölümü 3 satır gösterecek şekilde değiştirildi.

26.03.2009

Tedarik:
İhale Onay Belgesi yenilendi!

18.03.2009

Stok:
-   Ambara Stok Girişinde, Tekliflerden Seç tuşu kullanılarak giriş yapıldığında, KDV alanı stok talebindekini kullanılacak şekilde değiştirildi.
-   Stok Talebi penceresinde detay bölümde KDV nin gözükmesi sağlandı.

04.03.2009

Tedarik:
-   Hizmet İşleri Kabul Tutanağında, Sonuç bölümündeki işin bitirildiği tarih fiş tarihi olarak geliyordu, düzeltildi; 2. Üye alanına Stok Talebindeki Talep Eden otomatik olarak gelecek şekilde değiştirildi.
-   KDV Hesap Düzenleme Fişi (Otomatik) değiştirildi.
-   Pay ve Yükümlülükler tablosu değiştirildi (
Marmara için)

20.02.2009

Tedarik
-   Onay belgesine şartname ve sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği bilgisini takip etmek için iki yeni alan eklendi. Bu alanlar sadece satın alma usulü Doğrudan Alım olanlar için kullanılabilir!
-   Bütçe tertibinde Muhasebeleşen tutar alanı, sadece yevmiye numarası verilmiş fişler yerine tüm fişleri kapsayacak şekilde değiştirildi (
Bu ilave sadece Trakya Üniversitesi için geçerlidir).

13.02.2009

 Muhasebe
 Gönderme emrindeki MİF oluştur her bir ödeme için ayrı ayrı 103 ve 102 hesap çalıştırılacak şekilde değiştirildi.
 Tedarik
-    Onay belgesinde sağlık birimleri için yaklaşık maliyet=KDVsiz tutar, kesinleşen tutar=KDV’li tutar olacak şekilde düzeltildi.
-    Onay belgesinde Talep formundaki mal/hizmetleri ekle tuşu tıklandığında ödenek tutarına kalan tutar yerine bütçe tutarı geliyordu, düzeltildi!
-    Hizmet işleri kabul tutanağı, sağlık birimleri için sözleşme tutarına KDVsiz tutarı getirecek şekilde düzletildi!
-    Hizmet işleri kabul tutanağındaki komisyon üyeleri ve komisyon tarihi, çalışılan birimin tanımlanmış yetkililerindeki komisyon üyelerini getirecekşekilde ayarlandı.
-    Hakediş raporunda, D-Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı alanı, sağlık birimlerinde KDVsiz tutarları toplayacak şekilde düzeltildi.
-    Ödeme planında ÖEB oluştur tuşu tıklandığında, fişteki İlgilinin Adresi de otomatik gelecek şekilde değiştirildi.
-    Fiyasa fiyat araştırmasında birim fiyat girerken virgülün sağına 6 rakam girecek şekilde değiştirildi.

12.02.2009

 Muhasebe
 Gönderme Emri penceresine MİF Oluştur tuşu eklendi. Böylece, düzenlenen gönderme emrine istinaden manuel oluşturulan MİF otomatik olarak oluşturulabilecek. 
 Tedarik
 Hizmet işleri kabul tutanağına sözleşme damga vergisi ve ihale kararı damga vergisi kesilip kesilmeyeceğini takip etmek için 2 yeni alan eklendi. Hakediş raporu ve ÖEB oluşturma işlemi, bu yeniliğe uyarlandı.

10.02.2009

 Vezne
 Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri eklendi. Bu penceredeki MİF Oluştur tuşu tıklandığında, o gün kesilen alındılar için konsolide bir Muhasebe İşlem Fişi oluşturulmaktadır. Bu fişte banka hesabına borç, gelir ve KDV hesaplarına ise alacak kaydedilmektedir.

05.02.2009

Vezne
 Alındı Belgesi çıktısı gibi Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı da eklendi ve bunlardan hangisinin kullanılacağını belirlemek için bir de parametre eklendi.

30.01.2009

Demirbaş
 Raporlara Demirbaş Listeleri ve Konsolide Demirbaş Listeleri şeklinde 2 yeni pencere eklendi. Böylece girilmiş demirbaşlar satın alındıkları firmalar, depolar, demirbaş kodları, zimmetlendikleri personel veya poliçe bilgilerine göre istenirse detaylı bir şekilde listelenebilecektir.

28.01.2009

 Tedarik
 Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporunda değişiklikler yapıldı.

25.01.2009

 Tedarik
 Onay Belgesi penceresindeki Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve ÖEB tuşuna bastığınızda açılan Ödeme Planı penceresindeki Hakedis Raporu ve ÖEB tuşları çalışır hale getirildi.

23.01.2009

 Tedarik
-   Stok Talebi penceresine Tek Kaynaktan Temin tuşu eklendi. Bilgileri girdikten sonra yazdırdığınızda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara / Hizmetlere İlişkin Form çıktısı alınabilir.
-   Stok Talebi penceresinin alt bölümüne stok detayı alanı eklendi. - -- Mal alımlarında stok detayı alanı, hizmet alımlarında ise açıklama alanının kullanılması gerekmektedir.
-   Onay Belgesi penceresinde kullanılmayan bazı alanlar kaldırıldı.
-   Onay Belgesi penceresinin alt bölümündeki Ödeme Planı tuşu yerine Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve ÖEB eklendi. Satıcıdan ilgili ödemenin faturası geldiğinde fatura tarihi ve tutarı bu alana girilmelidir. Ödemenin türü hizmet alımı ise, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı tuşu tıklanarak gerekli bilgiler doldurulmalıdır. Bu pencereyi yazdırdığınızda Tutanak otomatik olarak hazırlanacaktır. Hakediş Raporu tuşunu tıkladığınızda ise Hakediş Raporu otomatik olarak hazırlanacaktır. ÖEB Oluştur tuşu henüz tamamlanmamıştır.

15.01.2009

YTL den TL ye geçiş yapıldı!

16.12.2008

Fatura
 Fatura çıktısında başlık bölümüne FATURA kelimesi eklendi.

03.12.2008

Tanımlar
 Satıcı penceresinin altına Fatura Bilgileri bölümü eklendi.

20.11.2008

 Bütçe
 Bütçe Sonuçları raporundaki hata düzeltildi.

19.11.2008

 Bütçe
-   Hesap Planı Tasarısı oluşturma eklendi.
-   Bütçe Tasarısı Oluşturmanın yapısı değiştirildi.

12.11.2008

 Stok
 Depo Bazında Stok Çıkışları eklendi.
 Tedarik
 Doğrudan Temin Onay Belgesinde sol üstteki antet düzeltildi.

11.11.2008

 Tedarik
 Doğrudan Temin Onay Belgesinde Temin Şekli düzeltildi.
 Taahhüt Kartlarının sisteme tanımlanması için gerekli bölüm eklendi.
 Alındı belgesinin çıktısı düzenlendi.

06.11.2008

Stok
 Depo Bazında Stok Çıkışları raporu eklendi.

21.08.2008

Muhasebe
 Girilmiş Fişler – ÖEB eklendi. Harici çalışanların sadece Ödeme Emri Belgelerini görebilmeleri için, Girilmiş Fişler penceresinin yetkisi alınıp bu yeni pencereye yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

11.08.2008

Stok
 Stok detayı tanımlanmasına KDV yüzdesi alanı eklendi. Böylece, aynı kodda takip edilen fakat KDV yüzdesi farklı stokların takip edilebilmesi sağlandı.

06.08.2008

 Bütçe
 Gelir / Gider Yerleri Raporu değiştirildi:
-   Rapor kriteri eklenerek, Detaylı veya Hesap Bazında ayrı ayrı listelenmesi sağlandı.
-   Başlıkların çift tıklanarak sıralanabilmesi sağlandı.

08.07.2008

Muhasebe
 Ödemelerin Ayrıntı Listesinde firmaların telefonları tam gözükmüyordu, düzeltildi.

26.06.2008

 Cari
 Cari hareketler penceresine yeni kriter eklendi. Muhasebe fişinde 320 hesap çalıştırıldığında otomatik olarak cari kayıtlara eklendiğinden, Cari modüldeki Cari Hareketler bu yeni kayıtları da listeliyordu. Yeni eklenen kriterle, sadece yevmiye numarası verilmiş kayıtların listelenmesi sağlandı.

25.02.2008

 Cari
 Firmalara Yapılan Ödemeler raporu eklendi. Yapılan ödemelerin birim ve firma detaylı olarak listelenebilmesi için eklendi. Rapor konsolide çalışmaktadır.

20.02.2008

 Cari
 Önceki Dönemden Aktarma eklendi. 2007 yılında girilmiş 320 hesaplara ait yevmiye fişlerinin, 2008 yılına aktarılabilmesi sağlandı.

13.02.2008

 Tedarik
 Harcama Talimatı eklendi. Onay belgesi gibi çalışmasına rağmen, Harcama talimatı girişleri için ayrı pencereler oluşturuldu.
-   Girilen harcama talimatları da onay belgeleri ile birlikte saklanmaktadır. Bu nedenle, onay belgeleri ile birlikte bütçeden düşülmektedir.
-   Belge numarası onay belgelerinden ayrı olarak verilmektedir.
-   Önizleme penceresinde, son kontrol yapıldıktan sonra, Yazıcıya gönderildiğinde belge numarası verilmektedir.

04.02.2008

 Stok
 Stok pencerelerinde, Detay tanımından da stok seçimi eklendi.

31.01.2008

 Bütçe
 Konsolide Bütçe Sonuçları, hesap detaylı/birim detaylı olacak şekilde yeniden tasarlandı.
 Bütçe
 Konsolide Bütçe raporu eklendi.

23.01.2008

 Muhasebe
 Ödemeler menüsündeki Gönderme Emri penceresi değiştirildi. Önceden ödenmişler seçeneği seçildiğinde, o mali dönem içerisinde gönderilmiş emirler listelenmektedir. Listedeki bir ödeme kaydı tıklandığında, ilgili emrin detayı aşağıda listelenmektedir. Böylece, geçmişe dönük gönderme emirleri çok daha kolay izlenebilmektedir.
 Cari
 Cari modül içerisine satıcıların hesaplarını takip edebilmek için yeni pencereler eklendi.
-   2007 yılından devreden 320 hesabın bakiyeleri, cari modüle fatura bazında eklendi. Böylece 2008 döneminde, 2007 yılından kalan borçların ödenmesinde, açılış fişi referans gösterilmek zorunda kalınmayacak.
-   Yeni yapılan sistemde, Muhasebe modülünden 320 hesaba girilen borç ve alacak kayıtları, otomatik olarak Cari modüle ekleniyor.
-   Muhasebe modülündeki Ödemeler menüsündeki ödeme raporları (ödemeler, süreli ödemeler ve bunların konsolideleri) Cari modülde yeniden yapılandırıldılar.
-   Muhasebe fişi girerken ilgili firma seçildikten sonra Cari tuşuna basıldığında artık cari hareketteki kayıtlar listeleniyor.
-   Cari Hesaptan Ödeme penceresinde, birden fazla satır seçtiğinizde, artık fiş detayına tek satır olarak ekleniyor (eskiden seçilen satır sayısı kadar, ilgili 320 hesabı çalıştırılıyordu).

 

22.01.2008

 Tanımlar
 Raporlara ‘Birim Yetkilileri’ eklendi. Faaliyet Raporu hazırlanırken kullanılmak üzere eklenen bu raporun çıktısını alabileceğiniz gibi, sağ tuş-dosyaya kaydet yöntemiyle dosyaya da aktarabilirsiniz.

09.01.2008

 Stok
 Giriş ve çıkış kayıtlarını gösteren pencerelere, Fiş No ve Fiş Tarihi alanları eklendi. Böylece taşınır işlem fişine ait evraklara daha kolay ulaşılabilecektir.

29.12.2007

 Muhasebe
 Konsolide mizan değiştirildi. Kebir seviyesinden küçük seviler için de mizan alınabilmesi eklendi.

27.12.2007

Stok
 Ambardan Çıkış işleminde “Giriş Kayıtlarından Seç” tuşu eklendi; böylece giriş kaydı yapılan stokların çıkış işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Açılan pencerede tüm girişler listelenmektedir;  üst bölümden evrakı seçtiğinizde detayları alt bölümde listelenecektir. Seçilen kayıtların çıkışını yapmak için alttaki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır.
 

26.12.2007

 Stok
 Stok Kayıtlarından Düşme penceresi eklendi. Yıpranma, hurdalaşma, kırılma, bozulma, vb. sebeplerle imha edilen veya satılan stokların ambar ve depo kayıtlarından düşülmesi sağlandı. Geçici girişler tamamlandıktan sonra, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı sistemden yazıcıya gönderildiğinde fiş numarası verilerek kayıtlar kesinleştiriliyor. Sonrasında, Taşınır İşlem Fişi sistemden yazdırılmalıdır.
 

17.12.2007

 Stok
 Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli eklendi.

15.12.2007

 Muhasebe
 Gönderme Emri değiştirildi. Yeni yapılan değişikliklerle, ilk önce hangi (yeni/önceden düzenlenmiş) listenin istendiği seçilmeli.
-   Yeni liste: Fiş detayında 103 hesabın alacak çalıştığı fişlerden, fiş tarihi girilen tarih aralığında olan fişleri listeler. Fişin ilgilisinin banka hesabı, girilmişse listede yer alır.
-   Önceden düzenlenmiş: Fiş detayında 103 hesabın alacak çalıştığı fişlerden, girilen gönderme emri numarası ile ilişkilendirilmiş fişleri listeler.
-   Yazdır tuşuna basıldığında, çıktının son halinin görülebilmesi için Gönderme Emri Önizleme penceresi eklendi.

11.12.2007

 Muhasebe
 Muhtasar beyannamesi değiştirildi. Çalışanlara ait vergi matrahları ve vergi kesintileri ekrandan girilecektir.

26.11.2007

 Tedarik
 Onay Belgesi değiştirildi. Bütçe Tertibi tuşu tıklandığında açılan pencerede değişiklik yapıldı:
-   Marmara Üniversitesi için bütçe tutarı, alımlar tutarı ve kalan tutar şeklinde,
-   Trakya Üniversitesi için bütçe tutarı, muhasebeleşen tutar ve kalan tutar şeklinde.

 

24.11.2007

 Tanımlar
 Personel penceresine Birim alanı eklendi. Mevcut kayıtların acilen güncellenmesi gerekmektedir.

23.11.2007

 Demirbaş
 Menüdeki Ambar hareketlerinin isimleri değiştirildi.

22.11.2007

 Demirbaş
 Demirbaş kartı değiştirildi; demirbaşın zimmetlendiği son personel alanı eklendi ve “Zimmet Kaydı” tuşu eklendi. Bu ilaveyle, en son kaydın bilgilerine kart üzerinden ulaşılabilmektedir. Alt bölüme de Zimmet Hareketleri eklendi ve böylece demirbaşın ambara girişinden itibaren ki tüm hareketleri izlenebilecektir.

21.11.2007

 Demirbaş
 Dayanıklı Taşınırlar Defteri eklendi.

20.11.2007

 Stok
 Tüketim Malzemeleri Defteri eklendi

17.11.2007

 Stok
 Sayım bilgilerinin giriş ekranı değiştirildi; “Kayıtlardaki Stoklar” tuşu eklendi. Bu ilaveyle, kayıtlara göre ambardaki miktarlar ve ortak kullanım alanlarındaki miktarlar listelenmekte ve seçilen kayıtlar kolaylıkla sayım bilgilerine eklenmektedir. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra, yazdırma işlemi seçildiğinde, Sayım Tutanağı (T.M.Y. Örnek No:12) otomatik olarak hazırlanmaktadır.

14.11.2007

 Muhasebe
 Muhtasar Beyannamesi ve Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 değiştirildi.

12.11.2007

 Muhasebe
 Damga Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi ve Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 yazılıma eklendi. Ödeme ve Banka Çıkış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması sağlandı.

06.11.2007

 Muhasebe
 Pay ve Yükümlülüklerin Ayrılmasına Esas Hesaplama Tablosu yazılıma eklendi. Tahakkuk ve Banka Çıkış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması sağlandı.

25.09.2007

 Muhasebe
 Gönderme Emri penceresi eklendi. Ödemeler menüsünün detayına eklenen bu pencere ile 103 hesabın alacak çalıştırıldığı fişlerdeki ilgililer ve bunların banka hesapları, ödenecek tutarları listelenmektedir.
-   Gönderme Emri No boş bırakılarak liste alınırsa, henüz herhangi bir çek numarasıyla ilişkilendirilmemiş kayıtlar listelenir.
-   Gönderme Emri No doldurulup “Numarayı Kaydet” tuşu tıklandığında, listedeki fişler girilen numara ile ilişkilendirilirler. Yazdır tuşu ile de Ayrıntı Listesi yazıcıdan çıkartılabilir.
-   Gönderme Emri No girilerek liste alınırsa, girilen çek numarasıyla ilişkilendirilmiş kayıtlar listelenir.


Copyright ©2014 SDD