“Yazılım ve bilgisayar bizim işimiz! SDD size özel çözümler sunar.”

“Size özel çözümler üretiyoruz. Bizimle başka yazılıma ihtiyacınız yok!”

“15 yıllık tecrübemiz ve teknik kadromuzla sektördeyiz!”

System Design & Development
telefon

Döner sermayeli işletmeler/üniversiteler için

Bütçeleme
Gelir, Gider ve Yatırım bütçeleri için Harcama birimi bazında Bütçe Tasarısı oluşturmak mümkündür.
Oluşturulan bütçe tasarıları konsolide olarak onaylanarak, Bütçe hazırlanmış olur.
Bütçeye istenildiği kadar Ek Bütçe oluşturulabilmektedir.
İstenildiği kadar Bütçe Aktarması yapılabilmektedir.
Tedarik veya Muhasebe modülüyle entegre çalıştığından, gerçek zamanlı bütçe sonucuna ulaşılabilmektedir.
Gelir Takibi
Gelirler Proje, Kurs ve Analiz şeklinde detaylıca takip edilebilmektedir.
Bu gelirlerle ilgili tahsilatlar, ayrılacak zorunlu ve diğer paylar takip edilebilmektedir.
Dağıtılacak katkı payları ve bunlardan yapılacak kesintiler detaylıca takip edilebilmektedir.
Gelir için kesilecek Fatura sistemden düzenlenebilmektedir.
Gider Takibi
İstek fişi aşamasından başlayıp alınan malzemenin çıkışına, alınan demirbaşın takibine veya alınan hizmetin gerçekleştirilmesine kadar ki gerekli tüm aşamalar takip edilebilmektedir.
İstek fişine istinaden satınalma talepleri sistemde oluşturulabilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Piyasa Fiyat Araştırması veya Tek Kaynaktan Temin kaydı oluşturulabilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Bütçe ile entegre Onay Belgesi veya Hazrcama Talimatı düzenlenebilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Yolluklar detaylıca takip edilebilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Hizmet alımları için Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve Hakediş Raporu düzenlenebilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Alınan stok veya demirbaşların girişleri ambar veya depo bazında takip edilebilmekte ve gerekli yasal formlar otomatik olarak alınabilmektedir.
Stok ve Demirbaş modülü, Taşınır Mal Yönetmeliğinin tüm işlevlerin yerine getirebilemektedir.
Muhasebe
İşletme tarafından oluşturulan Ödeme Emri Belgeleri ve Saymanlık İşlem Fişleri düzenlenerek muhasebe kayıtları hazırlanmış olunur.
Yevmiye numarası verme / alma işlemleri sadece yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
Ödemelerin kolayca yapılabilmesi için ekstra pencereler oluşturulmuştur.
Satıcıların cari takibi fatura bazında takip edilmektedir. Kısmi ödeme esnekliği sağlanmıştır.
Hastanesi olan üniversitelerin satıcıları çok fazla olduğundan, bunların takibi için Ödeme Planı oluşturmak mümkündür.
Personel hacizleri, Firma hacizleri, Nakit teminatlar, Teminat mektupları ve Temlikler cari modülde detaylıca takip edilebilmektedir
Ay sonu işlemleri (KDV Fişi, Pay ve Yükümlülüklerin ayrılması, Beyannameler), oluşturulan ekranlarla çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Yıl sonu işlemleri (Maliyet hesaplarını kapatma, Gelir hesaplarını kapatma, Faaliyet kar/zararının bilanço hesaplarına aktarma, Kapanış fişi, Açılış fişi), oluşturulan ekranlarla çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Copyright ©2014 SDD