“Yazılım ve bilgisayar bizim işimiz! SDD size özel çözümler sunar.”

“Size özel çözümler üretiyoruz. Bizimle başka yazılıma ihtiyacınız yok!”

“15 yıllık tecrübemiz ve teknik kadromuzla sektördeyiz!”

System Design & Development
telefon

Versiyon: 1.1.1
22.12.2014

 Raporlar

-Hasta sayıları ve tutarları penceresindeki tedaviyi planlayan doktorlar raporunda ilgili kayıta çift tıklandığında açılan hasta sayıları ve tutarları listesinde sağ üst köşeye özet listeyi göster seçeneği eklendi.

22.12.2014

İşlemler

- Tedavi penceresindeki Tedavi Planı sekmesine diğer bilgilerin özetini gösteren bölüm eklendi.

- Tedavi penceresindeki Implant Malzemeleri sekmesine Sıra alanı eklendi.

19.06.2014

İşlemler

Tahsilat penceresindeki sol üst bölümde, hastanın tüm tahsilatlarının listelenmesi sağlandı (önceden sadece ilgili evrağa bağlı tahsilatları yer alıyordı).

30.04.2014

 İşlemler

Veri giriş pencerelerindeki doktor alanında sadece aktif doktorların gelmesi sağlandı.

07.10.2013

 Raporlar

- Hasta sayıları ve tutarlar penceresindeki tedaviyi planlayan doktor raporunda ilgili satır çift tıklandığında açılan hasta sayıları ve tutarlar listesine sağ üst köşeye özet listeyi göster seçeneği eklendi.

Tanımlar

Oral diagnozu yapan doktorun prim takibini yapabilmek için Doktor->Prim Bilgileri penceresine yeni alanlar eklendi.

İşlemler

Oral diagnoz priminde kullanmak üzere, Nöbetçi Listesi eklendi.

26.09.2013

 İşlemler

Tedavi penceresine Hekimlerin hasta hakkında notları girebilmesi için Notlar sekmesi eklendi. Girilen notu değiştirilmesini önlemek için doktor seçilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

 

05.09.2013

 Tanımlar

 Kurum ekranına provizyon alanı eklendi.

İşlemler

- Kurumdan gelen hasta için tedavi penceresinde yapılanları aktarırken hem kurumun hem de hastanın ödeyeceği tutar girilmemişse hata verilmesi sağlandı.

- Kurumdan gelen hastaya fatura düzenlerken fatura bilgilerinde kurum bilgileri yerine hasta bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

- Tedavi planı ekranında ilk açılışta hastanın ücret bilgilerinin gözükmemesi sağlandı.Ücret bilgileri için detay butonu eklendi.

-Tedavi penceresindeki tedavi planı sekmesi ekranında ilk açılışta hastanın ücret bilgilerinin gözükmemesi sağlandı.Ücret bilgileri için detay butonu eklendi.

-Tahsilatlar penceresinde sağ üst bölüme not alanı eklendi.

26.08.2013

İşlemler 

Tedavi penceresindeki Protez sekmesinde, tarih alanları üzerinde çift tıklandığında otomatik olarak günün tarihi ve saatinin atanması sağlandı.

20.06.2013

- Tahsilat penceresindeki tutarın yazıldığı bölüm, sadece yetkili kişiler tarafından silinebilir yapıldı.

- İşlemi yapılmış bir planda, yeni teklif girişinde fiyat artırılıyorsa, sistem avanstaki paradan tahsilatı yapacak ve ilave tahsilatın primini hesaplayacak şekilde değiştirildi.

- Silinen Tahsilatların ayrı bir bölümde yedeklenmesi sağlandı.

- Programa giriş ve çıkış (oturum) bilgilerinin saklanması eklendi.

13.06.2013

 İşlemler

- Hasta listesinde devam alanı eklendi;kilitlenmiş tedavi planından yapılacak durumunda işlem varsa devam kutusu onaylı gösteriliyor.

- Tedavi planına seçilenleri iptal et butonu eklendi.

 

27.05.2013

 İşlemler

-Tedavi penceresindeki protez sekmesinden sol üst kaydı sildiğiniz anda kaydın detaylarıyla birlikte silinebilmesi sağlandı.

26.11.2012

İşlemler

- Tedavi penceresindeki İmplant Malzemeleri sekmesi sadece seçili tedavi planındaki bilgileri gösteriyordu, ilgili protokoldeki tüm malzemeleri gösterecek şekilde değiştirildi.

- Tedavi penceresindeki İmplant sekmesi üst bölümü farklı tedavi planlarına geçiş yapıldığında düzgün çalışmıyordu, düzeltildi.

- Tedavi Planı ve Teklif pencerelerinde kilidi açma yetkisi için Şifre Onayı eklendi.

Raporlar

- Hasta Sayıları ve Tutarlar raporunda tedaviyi planlayan doktor için yapılan işlemlerin toplamı alanı eklendi.

- Hasta Sayıları ve Tutarlar raporundaki herbir listenin ayrı ayrı alınabilmesi sağlandı. Bu listeleri çift tıklayınca, ilgili kaydın detaylarının listesi eklendi.

Tanımlar

- Doktor penceresine Kilit Şifresi Belirle tuşu eklendi.

 

17.11.2012

İşlemler

- Tedavi Planı penceresinde sağ alt bölümdeki Teklif kaldırıldı.

- Verilen tekliflerin arşivlenebilmesi için, Teklif penceresi yeniden tasarlandı.

- Doktor İzinleri penceresinden eklenen izinlerin Randevular penceresinde gösterilmesi sağlandı. Herbir kaydın renklerini belirleyebilmeniz sağlandı.

- Diş seçilmesi gerekmeyen işlemleri Tedavi Planı penceresinden eklerken, sağ bölümdeki işlem üzerinde çift tıklayarak girmelisiniz.

- Vezne penceresinde, seçili kayıtların tahsilatını yapabilme eklendi. Tahsilat bölümünü kaydettikten sonra, seçilenleri tahsilata eklemelisiniz (Not: Sadece işlemi yapılan kayıtları seçebilirsiniz).

- Fatura Tarihi ve No alanlarını değiştirilebilme yetkisi sadece Admin kullanıcısına verildi.

Tanımlar

Menüdeki seçenekler alfabetik oarak yeniden sıralandı.

Raporlar

Menüdeki seçenekler alfabetik olarak yeniden sıralandı.

16.11.2012

İşlemler

- Randevu penceresinde yeni ekleme yapınca saat yanlış geliyordu, düzeltildi. İptal edilene ve gelmeyen hasta randevularının üzeri çizili; gelen hastaların randevuları koyu gözükecek şekilde değiştirildi.

- Hasta penceresinin sağ tuş menüsüne Plandaki İşlemleri Taşı eklendi. Hangi tedavi planına taşımak istediğinizi seçtiğinizde ilgili protokoldeki diğer tedavi planları ve işlemler listelenecektir. Seçili İşlemleri Taşı tuşunu tıkladığınızda;

   . Protez kaydı kontrolü yapılıyor, varsa ilgili protezdeki diğer işlemleri de seçiyor ve protezi hedef tedavi planına aktarıyor

   . Seçili dişleri hedef tedavi planına aktarıyor,

   . Protokolün tedavi planlarında işlem kalmamışsa Kurum faturaları hedef tedavi planına aktarılıyor,

   . Protokolün tedavi planınlarında işlem kalmamışsa Teklif siliniyor,

   . Protokolün tedavi planlarında işlem kalmamışsa Tedavi Planı siliniyor.

Raporlar

- İmplant Malzemeleri raporu eklendi. Özet ve detaylı olarak listeleyebilirsiniz. Listedeki satırlar üzerinde çift tıkladığınızda ilgili Tedavi penceresi açılacaktır.

- Protokol Defteri yenilendi.

 

12.11.2012

İşlemler

Tedavi Planı penceresindeki teklif bölümüne ve  Fiyat Teklifi penceresine teklif yüzdesi alanı eklendi. Teklif verildiği anda yüzde otomatik hesaplanıp saklanıyor, daha sonra aynı tedavi planına yeni bir işlem eklendiğinde en son girilmiş teklifteki yüzde oranında hastanın ödeyeceği fiyat yeniden hesaplanıyor.

08.11.2012

Raporlar

Protokol Defteri eklendi.

Kesilen Faturalar raporu eklendi. Liste istenirse detaylı da alınabilmektedir.

01.11.2012

Raporlar

Aylık Bölüm Toplamları raporu eklendi. İstenildiğinde bu rapor Unvan detaylı da alınabilir.

24.10.2012

Raporlar

- Doktor İşlemleri raporu eklendi. Tarih kriterleri işlemin yapıldığı tarihi, bölüm kriteri ise doktorun bölümünü sorgulamak için kullanılmaktadır. Listedeki kayıtlar üzerinde çift tıklandığında ilgili doktorun yaptığı işleri detaylıca gösteren yeni bir pencere açılacaktır.

- Doktor İşlemleri (Adet) raporu eklendi. Tarih kriterleri işlemin yapıldığı tarihi, bölüm kriteri ise doktorun bölümünü, doktor kriteri ise sadece seçili doktoru sorgulamak için kullanılmaktadır. Listedeki kayıtlar üzerinde çift tıklandığında ilgili doktorun yaptığı işleri detaylıca gösteren yeni bir pencere açılacaktır.

- Hasta Sayıları ve Tutarları raporu eklendi.

- Ödeme Planı raporu eklendi.

23.10.2012

İşlemler

- Teklif Verme penceresinde sağ üst bölüme çıktının türünü önceden belirleyebilmek için onay kutuları eklendi. Ücretlerin gösterildiği çıktıda alt bölüme toplam satırları eklendi. Ücretlerin gösterildiği listede ücretli tutarının gösterilmeden çıktı alınabilmesi sağlandı.

 - Tedavi penceresindeki tedavi planı sayısı 4ten 6ya çıkartıldı.

22.10.2012

İşlemler

- Teklif Verme penceresi değiştirildi. Üst menüden Yazdır simgesi tıklandığında, çıktının ücretli mi ücretsiz mi olacağı seçeneği eklendi.

- Randevu Listesi (Doktor) penceresindeki başlıktaki tarih satırı gün adını da gösterecek şekilde değiştirildi.

- Tahsilatlar penceresinde, işlem yapılmış ödenecek ücretler gibi işlem yapılmamış ücretlerin de listede yeralması sağlandı.

 - Tedavi penceresindeki Kanal Tedavisi sekmesinde sadece Kanal işlemlerinin gözükmesi sağlandı.

Tanımlar

- İşlemler penceresinde kanal tedavisinde yeralan işlemleri belirleyebilmek için Kanal alanı eklendi.

- Kullanıcı ve Rol Tanımları penceresine kullanıcı şifresini sıfırlama tuşu eklendi.

16.10.2012

İşlemler

Tedavi Planı ve Tedavi pencerelerine Süt dişleri eklendi.

Tanımlar

İşlemler penceresine, resim kullanılıp kullanılmayacağını takip etmek için Resim alanı eklendi.

16.10.2012

İşlemler

- Randevu Listesi penceresinde aynı hücreye denk gelen mükerrer randevular, yarım genişilkte ve çerçeveli gösterilecek şekilde değiştirildi.

- Evrak penceresine Protokol No ve Sağlık Bakanlığı Protokol No alanları eklendi.

15.10.2012

Raporlar

Randevu Listesi eklendi. Doktor alanından seçim yapıldıktan sonra Göster tıklandığında sadece seçili doktora ait randevular listelenebilir; doktor seçilmeden Göster tıklanırsa tüm randevular listelenir.

15.10.2012

İşlemler

Tedavi penceresindeki Tüm İşlemler sekmesi değiştirildi.


Copyright ©2014 SDD